gallery/44444444

Міжнародна науково-практична конференція

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ»

 

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ


1. Загальна хірургія: нові тенденції надання медичної допомоги хворим на гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини (гострий апендицит, проривна виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, гостра кишкова непрохідність, гострий панкреатит, гострий холецистит та його ускладнення, шлунково­ кишкова кровотеча, защемлена грижа, перитоніт). Місце і роль малоінвазивних методів лікування в ургентній і плановій абдомінальній хірургії, симультанні операції: за та проти. Інтегративне ведення пацієнтів з перитонітом, використання вак-систем. Вогнепальні пошкодження органів черевної порожнини та малого тазу: організація та надання медичної допомоги на різних етапах евакуації, інтегративний підхід в створенні і організації системи реабілітації постраждалих.

 

2. Судинна хірургія: сучасні підходи до діагностики, лікування і профілактики тромбозів та емболій у стаціонарах хірургічного профілю, гібридні операції та малоінвазивні втручання; сучасний стан суперечливих питань флебології; актуальні питання діагностики і лікування гострої та хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, травм судин; застосування клітинної терапії при гострих та хронічних станах у судинній хірургії.

 

 

3. Пластична та реконструктивна хірургія: косметична абдомінопластика, застосування сучасних безнатяжних методик з використанням аломатеріалів та гібридних методик; хірургія молочних залоз: застосування сучасних методик в ендопротезуванні залоз; хірургія обличчя; пластичні та реконструктивні операції при корекції статі, проблеми реабілітації. 

 

Для виступів та до публікації приймаються матеріали з актуальних питань усіх розділів судинної, загальної та пластичної хірургії. Статті будуть опубліковані у додатку до фахового журналу «Хірургія України», який відповідає вимогам МОН України. Конференцію включено до реєстру МОЗ України на 2017 рік. В рамках конференції передбачена виставка компаній, продукція яких стосується теми конференції. 

 

 


Вимоги до оформлення матеріалів

Тези обсягом до 5 сторінок та оригінальні статті обсягом до 10 сторінок приймаються українською, російською чи англійською мовами. Авторський оригінал подають у двох формах — роздрукований на папері та в електронному вигляді. Електронна та друкована версії мають бути ідентичними. Текст набирають у редакторі Microsoft Word, 14 кегль, стандартний аркуш формату А4, міжрядковий інтервал — 1,5, поля з усіх боків — 20 мм. Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word. Кожна таблиця повинна мати заголовок і порядковий номер. Структура тексту має відповідати вимогам ВАК України, тобто передбачати такі розділи: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали і методи», «Результати та обговорення», «Висновки». Стаття не повинна містити рисунків. Окрім тексту статті, автори обов’ язково подають: індекс УДК; список цитованої літератури (до 10 джерел); поштову та електронну адресу, контактний номер телефону. До тез необхідно додати реферат та ключові слова мовою оригіналу, до статті — українською, російською та англійською мовами. Відповідальність за зміст та достовірність матеріалу статей несуть автори. 

 

 

 

 

Матеріали та заявки на участь у конференції направляти до 1 жовтня 2017 р. в оргкомітет конференції: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська клінічна лікарня м. Києвва, кафедра хірургії № 4 НМУ;

Тел. (44) 255­15­60.

E­mail:

surg4_nmu@ukr.net (загальна адреса),

vicselmi@ukr.net;

vicselmi@gmail.com (судинна хірургія),

markulan@ukr.net (загальна хірургія),

220961@gmail.com (пластична хірургія)

 

Інформацію щодо участі у конференції буде розміщено на сайтах: www.surgukraine.com.ua, www.heartandvessels.com.ua,

Інформація для фірм_учасників.

З приводу участі у конференції звертатися до професора Мішалова Володимира Григоровича, тел./факс (44) 255­15­60.

 

 

 

 

 

Технічний організатор конференції:

ТОВ «ВОРЛДСЕРВІС ГРУП»

Адреса:  м. Київ, вул. Щорса, 32а, оф. 1А.

 Тел.:  (044) 520­27­17; (067)463­49­63; (067) 209­69­07; 
Факс  (044) 520­27­20  e­mail:  info@cardiokiev.org

 

 

Організатори:

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра хірургії № 1 НМУ імені О.О. Богомольця Кафедра хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця Асоціація хірургів м.Києва та Київської області Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва Клуб пластичних хірургів

 9-10 листопада 2017 р.

готель "Братислава"

вул. Малишка 1-А, м. Київ

ссвв